نویسنده = جوهری، مجیدصفر
تعداد مقالات: 1
1. توسعه روش قیطان بافی ـ پولتروژن و بررسی خواص مکانیکی میله‌های کامپوزیتی تولید شده با این روش

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 141-149

محمدصالح احمدی؛ مجیدصفر جوهری؛ مجتبی صدیقی؛ مسعود اسفنده