نویسنده = کرمی قهی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 149-155

مهدی کرمی قهی؛ محمدحسین بهشتی؛ مسعود اسفنده؛ امیرمسعود رضادوست