نویسنده = حاجی حسینی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه خواص و عملکرد عایق کامپوزیتی بر پایه رزین اپوکسی- الیاف پنبه

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 203-211

وحیده شاهدی‌فر؛ ایرج امیری امرایی؛ امیرمسعود رضادوست؛ مریم حاجی حسینی


2. بهبود کربن‌دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت‌های کربن ـ کربن

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 127-132

مریم حاجی حسینی؛ آرش پیامی؛ سیدرضا غفاریان؛ امیرمسعود رضادوست