نویسنده = زمانی پدرام، مونا
تعداد مقالات: 1
1. سامانه پلیمری پلی‌وینیل الکل ـ گلوتارآلدهید آغشته شده به دی‌اتیلن آمین به عنوان غشاهای جداسازی CO2 -CH4

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 477-489

مونا زمانی پدرام؛ محمدرضا امیدخواه؛ آبتین عبادی عموقین؛ رضا یگانی؛ فرهاد مقدم