نویسنده = محسنیان، شهره سادات
تعداد مقالات: 1
1. خواص مکانیکی و شکل شناسی لاستیک آکریلونیتریل بوتادی ان تقویت شده با الیاف کوتاه نایلون

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 255-264

شهره سادات محسنیان؛ غلامرضا بخشنده؛ قاسم نادری؛ صدیقه سلطانی