نویسنده = بت عیشو، رامسینا
تعداد مقالات: 1
1. اثرحلال بر تخریب پرتوی و فعالیت ضدباکتری کیتوسان در برابر پکتوباکتریوم کارتووروم

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 305-310

فرانک نعیمیان؛ فرح خویلو؛ رامسینا بت عیشو