نویسنده = راوری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. رفتار بلورینگی فیلم‌های پلی(L-لاکتید) در مجاورت منیزیم هیدروکسید و دیمر L-لاکتید

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 405-413

آرزو مشاک؛ حمید موبدی؛ مهدی نکومنش؛ فاطمه راوری