نویسنده = مزینانی، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. اثر نوع آغازگر بر پخت گرمایی رزین های پلی استر سیرنشده

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 415-422

نفیسه نادری؛ محمدحسین بهشتی؛ سعیده مزینانی