نویسنده = جعفری، سید حسن
تعداد مقالات: 3
3. مطالعه رئولوژِی دینامیکی آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات در حالت مذاب

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384، صفحه 229-234

حسین علی خنکدار؛ احمد اسدی نژاد؛ احمد یاوری؛ سید حسن جعفری