نویسنده = طالبی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت داربست های متخلخل از پلی(D،L ـ لاکتیک اسید) به روش جدایی فاز مایع – مایع

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 495-501

علی طالبی؛ محمدتقی خراسانی؛ حمید میرزاده