نویسنده = گنجی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر فرایند اختلاط بر گرانروی مونی و تورم پس از حدیده آمیزه لاستیکی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 389-399

مهدی شیوا؛ حسین آتشی؛ حمیدرضا گنجی