نویسنده = صالح پور، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. اثر دوز پرتو گاما بر مقاومت الکتریکی و دمایPTC کامپوزیت پلی اتیلن- کربن

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1386، صفحه 325-329

بهروز صالح پور؛ بهرام قره باغی