نویسنده = ابطحی، سید مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظری و تجربی تحلیل جاپای یک تایر رادیال ۱۸۵/۶۵R۱۴ با طرح رویه به کمک روش اجزای محدود

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386، صفحه 589-598

میرحمیدرضا قریشی؛ سید مجتبی ابطحی