نویسنده = شکریه، محمودمهرداد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عمر خستگی کامپوزیت‌های تک جهتی با استفاده از انرژی کرنشی باقی مانده

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 19-26

محمودمهرداد شکریه؛ فتح اله طاهری بهروز