نویسنده = طاهری بهروز، فتح اله
تعداد مقالات: 2
1. اثر پارامترهای آزمون برش ریلی با شکاف V بر خواص برشی داخل صفحه‌ای کامپوزیت‌های شیشه-اپوکسی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 531-541

فتح اله طاهری بهروز؛ حسین صالحی مقدم


2. بررسی عمر خستگی کامپوزیت‌های تک جهتی با استفاده از انرژی کرنشی باقی مانده

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 19-26

محمودمهرداد شکریه؛ فتح اله طاهری بهروز