نویسنده = فرهات، عماد
تعداد مقالات: 1
1. اثر ساختار مولکولی بر خواص گرمایی و جذب آب فیلم های نازک ژلاتین

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 27-34

فوژان بدیعی؛ عماد فرهات