نویسنده = احسانی نمین، پروین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر اندازه ذره چوب بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و رفتار رئولوژیکی کامپوزیت پلی پروپیلن ـ چوب

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 45-52

اسماعیل قاسمی؛ حامد عزیزی؛ پروین احسانی نمین