نویسنده = اعتماد، سید غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی زبری سطح نانو لایه های پلی آکریلونیتریل

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 61-69

صدیقه برهانی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی؛ سید غلامرضا اعتماد