نویسنده = کبیری، احسان
تعداد مقالات: 1
1. اثر سن درخت بر ترکیبات شیمیایی و درجه پلیمرشدن سلولوز

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1386، صفحه 481-488

علیرضا شاکری؛ احسان کبیری؛ سید ضیاءالدین حسینی