نویسنده = دوستخواه، کاوه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پخت محیطی رزین های فنولی و کامپوزیت های آن

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1386، صفحه 331-336

محمدحسین بهشتی؛ کاوه دوستخواه