نویسنده = حسن آجیلی، شادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی و شکل شناسی آمیخته سه جزئی PP/PU/EVA بر اساس طراحی آزمایش با روش تاگوچی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 91-99

سید محمدعلی مرتضوی؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ شادی حسن آجیلی