نویسنده = ظهیری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص فیلم پلی آنیلین و کامپوزیتهای تهیه شده به روش شیمیایی

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384، صفحه 203-209

حسین عیسی زاده؛ علیرضا ظهیری