نویسنده = متقی، عطیه
تعداد مقالات: 1
1. سایش پذیری رزین پلی استر سیر نشده حاوی ذرات تیتانیم دیوکسید: نقش برهمکنش بین سطحی و پراکنش ذرات

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384، صفحه 211-217

المیرا سیروس پور؛ ناصر محمدی؛ مرضیه خطیب زاده؛ نادر طاهری قزوینی؛ عطیه متقی؛ پانته‌آ نظران