نویسنده = رحیمی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح سطح نانوذرات ایندیم قلع اکسید برای بهبود توزیع آن در ماتریس پلیمری اپوکسی- سیلیکا

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 289-281

مصطفی جعفری؛ اعظم رحیمی؛ پروین شکرالهی