نویسنده = رحمانی، رحمت الله
تعداد مقالات: 1
1. رفتار خمشی ساختارهای ساندویچی با هسته کامپوزیتی موج دار و هندسه های متفاوت

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 187-175

رحمت الله رحمانی؛ غلامحسین رحیمی؛ سید سعید حسینی