نویسنده = رضوانی، سینا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و شناسایی یک بتن پلیمری و تخمین استحکام فشاری با استفاده از مدل میکرومکانیکی دوفازی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 120-111

محمود مهرداد شکریه؛ سینا رضوانی؛ رضا مسلمانی