نویسنده = عیسی زاده، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تهیه کلوئیدی نانوکامپوزیت پلی آنیلین - پلی وینیل الکل- سیلیسیم دی اکسید و بررسی خواص ضدخوردگی آن

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 46-39

محسن خادمیان؛ حسین عیسی زاده؛ محسن قربانی؛ علی رضا شاکری