نویسنده = اکبری، علی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه رفتار گرفتگی غشاهای ماتریس ترکیبی پلی اتیلنی حاوی نانوذرات سیلیکای سنتز شده طی فیلترکردن محلول هیومیک اسید

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 347-363

علی اکبری؛ رضا یگانی؛ بهزاد پورعباس؛ حسن حامدی سنگری