نویسنده = شاکری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. خواص مکانیکی کامپوزیت های پلی اتیلن - پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 389-381

احسان عوضوردی؛ مجتبی وندالوند؛ علیرضا شاکری