نویسنده = طراز جمشیدی، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی و تجربی رفتار صفحه‌های ساندویچی با هسته گرانروکشسان در برابر ضربه سرعت‌کم

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 55-72

سروش صادق‌نژاد؛ یوسف طراز جمشیدی؛ مجتبی صدیقی؛ عبدالرضا اوحدی همدانی