نویسنده = رجب‌زاده، حجت
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی استحکام کششی آمیزه فنولی- شیشه استفاده شده در فرایند قالب گیری فشاری

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 26-19

حجت رجب‌زاده؛ ایرج امیری امرایی؛ امیر مسعود رضادوست