نویسنده = بزرگ، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. اثر ید مولکولی و بازدارنده‌ رادیکالی 4-ترشیوبوتیل کتکول بر پلیمرشدن رادیکالی استیرن

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 95-104

مجتبی بزرگ؛ مهدی عبداللهی؛ محمدعلی سمسارزاده