نویسنده = باغی نی‌ریزی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم آمیخته پلی‌اتیلن پرچگالی و پرک ظروف یک‌بار مصرف پلی‌لاکتیک اسید

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 27-43

الهه باغی نی‌ریزی؛ محمدعلی توانایی