نویسنده = حمیدرضا سنایی‌پور
اصلاح خواص غشای پلی(اتر-b-آمید) با استفاده از گلیسرول برای جداسازی گاز CO2/N2

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 461-474

10.22063/jipst.2019.1614

ریحانه احمدی؛ حمیدرضا سنایی‌پور؛ آبتین عبادی عموقین؛ علی حیدری


تهیه غشای ماتریس ترکیبی اتیلن وینیل استات-زئولیت 4A برای جداسازی گاز CO2/N2

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 231-247

10.22063/jipst.2016.1379

ایمان خلیلی‌نژاد؛ علی کارگری؛ حمیدرضا سنایی‌پور