نویسنده = سید محمودرضا حجتی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل ابرجاذب آکریل آمید-آکریلیک اسید و زئولیت برای مصارف کشاورزی

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 391-404

شهره وثوقی؛ سید محمودرضا حجتی؛ علی کسرائیان