نویسنده = مهدی باریکانی
تعداد مقالات: 34
26. ساخت و بهینه سازی چسبهای ساختاری نیتریل - فنولی

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.110

مهدی باریکانی؛ حسین امیدیان


28. مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC

دوره 4، شماره 3، آذر و دی 1370

10.22063/jipst.1991.95

مهدی باریکانی؛ احمد بابانعلبندی؛ علی احمدی


29. لانه زنبوری

دوره 4، شماره 1، خرداد و تیر 1370

10.22063/jipst.1991.76

مهدی باریکانی؛ حسین امیدیان


33. پلی یورتانها(2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.12

مهدی باریکانی


34. پلی یورتانها

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.4

مهدی باریکانی