نویسنده = مینا جلیلی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و بهبود خواص ضایعات پلی اتیلنی

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370

جلیل مرشدیان؛ مینا جلیلی مقدم