نویسنده = علیرضا شاکری
بررسی اثر ذرات نانوخاک رس و عمل آوری گرمایی با ریزموج بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت گرد MDF - پلی پروپیلن

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 323-331

10.22063/jipst.2012.571

آرش چاووشی؛ محراب مدهوشی؛ امیر موتاب ساعی؛ علیرضا شاکری


بررسی خواص تخته خرده حاصل از روغن سویای اپوکسی دار شده آکریلیکی _ کاه گندم

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 29-39

10.22063/jipst.2013.645

علیرضا شاکری؛ تقی طبرسا؛ محمد تسوجی


اثر سن درخت بر ترکیبات شیمیایی و درجه پلیمرشدن سلولوز

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1386، صفحه 481-488

10.22063/jipst.2007.780

علیرضا شاکری؛ احسان کبیری؛ سید ضیاءالدین حسینی


بررسی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی استر - کاه ساقه برنج

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1384، صفحه 377-382

10.22063/jipst.2006.816

علیرضا شاکری؛ تقی طبرسا؛ علیرضا طبری


اصلاح خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف سلولوزی - پلیمر گرمانرم

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1384، صفحه 143-150

10.22063/jipst.2005.823

علیرضا شاکری؛ سید کاظم حسینی؛ قنبر ابراهیمی