نویسنده = همایون حسین خانلی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.522

طلعت خلخالی زاویه؛ همایون حسین خانلی؛ فرح سرابی


2. اثر کلردار کردن سطح بر کاهش اصطکاک تیغه های برف پاک کن لاستیکی

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385

10.22063/jipst.2006.508

طلعت خلخالی زاویه؛ داود امیری؛ همایون حسین خانلی


3. بررسی خواص مکانیکی آلیاژ پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن خطی سبک

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1376

10.22063/jipst.1997.263

همایون حسین خانلی؛ داوود امیری؛ مصلحت شکری آذر


4. فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

10.22063/jipst.1995.196

علی احمدی؛ همایون حسین خانلی؛ مینا فراحی شاندیز


5. فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

10.22063/jipst.1994.169

علی احمدی؛ همایون حسین خانلی؛ مینا فراحی شاندیز