نویسنده = ناهید انصاری
تعداد مقالات: 2
1. روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381

ناهید انصاری؛ محمد حقیقت کیش


2. شیوه انتقال آب در نخ

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

ناهید انصاری؛ محمد حقیقت کیش