نویسنده = محمدنبی سربلوکی
تعداد مقالات: 2
1. سنتز پلی ( DL- لاکتید - کو - DLو- 6،3 - دی متیل- مورفولین - 5،2 -دی اون

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

جمشید محمدی روشنده؛ محمدنبی سربلوکی


2. تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

علی اسماعیل زاده؛ علی احمدی؛ محمدنبی سربلوکی