نویسنده = فرهید فرهمند قوی
تعداد مقالات: 3
1. خواص مکانیکی و رفتار گرمایی آمیخته ‌های (پلی‌کاپرولاکتون- پلی‌تتراهیدروفوران) ابرمولکولی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 151-163

10.22063/jipst.2012.557

علی عباس زاده؛ پروین شکرالهی؛ فرهید فرهمند قوی؛ اسماعیل قاسمی


2. کاربرد C NMR حالت جامد با قدرت تفکیک بالا در شناسایی پلیمرها

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

10.22063/jipst.1997.254

فرهید فرهمند قوی؛ جلیل مرشدیان


3. تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

10.22063/jipst.1995.214

فرهید فرهمند قوی؛ جلیل مرشدیان؛ محمدحسین رفیعی فنود