نویسنده = گیتی میرمحمدصادقی
تعداد مقالات: 2
1. سنتز کامپوزیت های پلی یورتان- نانوخاک رس دارای حافظه شکلی و بررسی ساختار شیمیایی و برهم کنش های بین نانوذرات و پلیمر در آنها

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 19-30

مهناز سادات حقایق؛ گیتی میرمحمدصادقی؛ بهمن شمایلی