نویسنده = محمدحسین نویدفامیلی
شبیه‌سازی عددی و بررسی تجربی اختلاط سیالات پلیمری در اکسترودر دوپیچی بر اساس امتزاج‌پذیری اجزای آمیخته

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 55-64

10.22063/jipst.2019.1636

ابراهیم خلج؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ فائزه قدرت‌پور


کنترل ساختار اسفنج در سامانه پلی‌استیرن-نانوسیلیکا-کربن دی‌اکسید: اثر دما و نانوذرات

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 73-88

10.22063/jipst.2016.1334

محمد آکو؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ سیداسماعیل زکیان


پاسخ نانوکامپوزیت‌های پلی‌‌‌استیرن- نانولوله کربنی چنددیواره به امواج الکترومغناطیسی و اثر پراکنش نانولوله‌ها

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 201-193

10.22063/jipst.2014.1065

احسان آقاجری؛ صادق مرادی؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ سید اسماعیل زکیان؛ عاطفه گلبانگ


اثر نانوذرات و سرعت برش بر تولید اکستروژنی اسفنج پلی‌استیرن در مجاورت گاز نیتروژن

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 511-499

10.22063/jipst.2014.1020

حسین شریف‌پور؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ محمد آکو؛ سید اسماعیل زکیان


هسته‌گذاری ناهمگن در اسفنجی‌شدن ناپیوسته پلی‌استیرن با استفاده از نانوسیلیکا به عنوان عامل هسته‌زا

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 231-240

10.22063/jipst.2012.563

سیداسماعیل زکیان؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ محمد آکو


اثر اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا بر خواص ویسکوالاستیک نانوکامپوزیت آن با پلی‌استیرن

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 523-531

10.22063/jipst.2008.724

مهرزاد مرتضایی؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ مهرداد کوکبی


قالبگیری تزریقی پیوسته اسفنج ساختاری گرمانرم

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

10.22063/jipst.2003.414

امیرحسین بحری؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ ناصر محمدی


مدلسازی ارتفاع سیال ویسکوالاستیک حول میله گردان به وسیله معادله قانونمند لیانوف

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

10.22063/jipst.2001.362

محمدحسین نویدفامیلی؛ مهرزاد مرتضایی؛ مهرداد لطیفی


تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

10.22063/jipst.1999.297

محمدحسین نویدفامیلی؛ محمود محراب زاده؛ سیف اله فرجی