نویسنده = محمدرضا محدث مجتهدی
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر شکل شناسی و ساختار ماتریس ـ لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 367-388

محمدعلی توانایی؛ احمد موسوی شوشتری؛ فاطمه گوهرپی؛ محمدرضا محدث مجتهدی


2. خواص ساختاری و فیزیکی نخ رشته ای مذاب ریسی شده از آمیخته پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک قبل و بعد از بافت دهی

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 9-18

بهاره مهرابلی؛ احمد موسوی شوشتری؛ محمدرضا محدث مجتهدی؛ علی خسروشاهی


3. اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

محمدعلی توانایی؛ محمدرضا محدث مجتهدی؛ محمد حقیقت کیش


4. رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1379

نادره گلشن ابراهیمی؛ مهدی حسن نژاد؛ محمدرضا محدث مجتهدی