نویسنده = هاله خلیلی
تعداد مقالات: 2
2. اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1379

هاله خلیلی؛ سید مجید حسینی