نویسنده = مرتضی حاجیان
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

10.22063/jipst.2001.341

مرتضی حاجیان؛ تورج توکلی؛ محمود آذرنسب؛ ماسیس هوسپیان