نویسنده = جمشید محمدی روشنده
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1384، صفحه 345-358

پژمان رضایتی چرانی؛ جمشید محمدی روشنده؛ شهرام نوایی ارده؛ محمد پورجوزی؛ حسین رسالتی؛ سعید کاظمی نجفی


2. تهیه آلفا سلولز از خاک اره صنوبر

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

محمد پورجوزی؛ جمشید محمدی روشنده؛ شهرام نوایی زاده


3. سنتز پلی ( DL- لاکتید - کو - DLو- 6،3 - دی متیل- مورفولین - 5،2 -دی اون

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

جمشید محمدی روشنده؛ محمدنبی سربلوکی