نویسنده = آرش پیامی
تعداد مقالات: 2
1. بهبود کربن‌دهی رزین فنولی به منظور استفاده در ساخت کامپوزیت‌های کربن ـ کربن

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 127-132

10.22063/jipst.2008.760

مریم حاجی حسینی؛ آرش پیامی؛ سیدرضا غفاریان؛ امیرمسعود رضادوست