نویسنده = حسن عربی
ساخت کاتالیزور بیس ایندنیل زیرکونیم دی کلرید برای کوپلیمرشدن اتیلن و پروپیلن و بررسی اثر عوامل مختلف بر مقدار محصول‌دهی

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 379-386

10.22063/jipst.2010.676

سعید احمدجو؛ حسن عربی؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ غلامحسین ظهوری؛ مهدی مرتضوی


تهیه بسترهای سیلیکاتی مزومتخلخل MCM-۴۱ کروی و میله ای با استفاده از CTMABr به عنوان هدایت کننده ساختار

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387، صفحه 243-250

10.22063/jipst.2008.755

مهدی نکومنش؛ حسن عربی؛ غلامرضا نجابت؛ مهرسا امامی؛ غلامحسین ظهوری


کوپلیمرشدن اتیلن و پروپیلن با استفاده از کاتالیزور نسل چهارم زیگلر- ناتا : بررسی اثر کمک کاتالیزور، الکترون دهنده خارجی و هیدروژن

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 281-287

10.22063/jipst.2007.805

رضا مهترانی؛ حسن عربی؛ محمدباقر تیموری؛ سید صابر حسینی شیراز؛ وحید اسلامی منش


اثر اتیلن وینیل استات روی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف پارچه شیشه

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 303-310

10.22063/jipst.2005.819

جلال فقیهی؛ حمید رحیمی؛ حسن عربی؛ سیدمحمدباقر علوی


شناسایی آمیزه های قالبگیری پودری

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1380

10.22063/jipst.2001.367

سید مجتبی میرعابدینی؛ حسن عربی